Homepage

 

                                            

De Javaclub heeft als doel de Javakrielen in stand te houden en de typische raskenmerken zo goed mogelijk te behouden, de kwaliteit te verbeteren en het ras onder aandacht te brengen van een breder publiek.

De fokkers nader tot elkaar te brengen om zodoende uitwisseling van de dieren onder de fokkers te bevorderen.

Kleurslagen:

Javakrielen zijn in ons land in maar liefs 22 kleurslagen erkend, nl.: Zwart, Wit, Koekoek, Blauw , Zwart-witgepareld, Buff,parel gr koekoek,Blauw-witgepareld, Parelgrijs, Patrijs, Zilverpatrijs Geelpatrijs, Koekoekpatrijs, Blauwpatrijs, wit zwart Columbia, Buff-zwart columbia, Porselein, Citroenporselein, Berken, wit blauw columbia,goudberken,witpatrijs en oker wit porselein.

                                           

Lectuur:

Er is documentatie verkrijgbaar bij de Javaclub.

Dat is de nieuwe ras brochure te verkrijgen via de secretaris, over hoe ik Javakrielen kan houden en kan fokken. kosten € 30,- incl porto

Dit kunt u bestellen bij: De penningmeester zie verder op deze pagina

 Cluborgaan:

Tweel per jaar wordt het clubblad de “Javabode” uitgegeven. Dit blad geeft informatie over het clubgebeuren en de Javakrielen. Jaarlijks wordt een ledenlijst opgenomen en wordt een kleurslag besproken.

Clubdagen:

Meerdere malen per jaar worden er verschillende bijeenkomsten gehouden in diverse plaatsen verspreid over het land. In een gezellige sfeer wordt dan vergaderd, of bespreekt men o.l.v. een keurmeester de meegebrachte dieren, en wisselt men fok- ervaringen uit. Ook worden er gastsprekers uitgenodigd.

Tentoonstellingen:

In de maand September wordt een jongdieren keuring gehouden ergens in den lande.

In november organiseert de Javaclub een eigen clubtentoonstelling. Hier zijn fraaie prijzen te winnen. Daarnaast worden op vele tentoonstellingen in den lande prijzen uitgezet welke allen te winnen zijn door de leden.

 Leden:

Wilt U een vermelding op de site wordt dan lid van de NJC voor slechts 0,50 per week.

Aanmelden nieuwe leden   via  javaclubned7@gmail.com