Tips

 

Enkele nuttige tips wanneer je zelf kippen wil houden.

 Als je beslist hebt om zelf kippen te houden, vergeet dan niet, dat zij dagelijks

verzorging nodig hebben.

– De keuze van het ras, is ook belangrijk. Je hebt grote rassen en kleine rassen met

verschillende eigenschappen en karakters waarbij de nood aan ruimte en de

hoogte van de omheining een rol spelen. Als je een ras mooi vind, vraag aan de

bezitter of zoek je eerst even op, welke eigenschappen het dier heeft. Dan weet je

ongeveer of het voor jou geschikt is.

– Je hebt rassen die vliegen, rustig zijn, veel eieren leggen, snel broeds worden,

schuw zijn, heel groot zijn, de tuin omspitten, snel tam worden, gehard zijn, heel

klein zijn, de baas willen zijn, overdekt moeten zitten, enz.…

– Je moet ook zorgen voor een goede huisvesting: droog en geen tocht, zeker groot

genoeg voor het aantal kippen dat je wil houden en voorzien van legnesten. Zorg

ervoor dat je het hok kan afsluiten zodat rovers als vos of marter er niet in

kunnen.

– Voeding voor hoenders bestaat in vele soorten: van gemengde granen tot

samengestelde korrels of meel. De granen worden meestal gegeven als

bijvoeding, deze bestaan ook in meerdere samenstellingen, heel of gekapt. De

korrels of meel gebruikt men als basis voeding. De korrels of meel heb je in

verschillende samenstellingen, van kuikens tot volwassen kippen, naargelang

grootte en ouderdom, voor leg of vlees productie. Ook moet je zorgen dat er altijd

grit of maagkiezel aanwezig is. Dit is nodig voor aanmaak van kalk voor de

eischaal, een goede rui en vertering van het voedsel.

– Groenvoer is zeer welkom bij de kippen, tafelresten moet je niet te veel geven.

Sommige resten bezitten zout, andere zijn kropvulling. Regelmatig de ren eens

harken zodat je het overtollig verdroogd groen en keukenafval kan wegnemen

– Als je dagelijks wat graanmix en groenvoer geeft samen met de aanwezige korrel

of meel, dan is de voeding goed in balans en zullen er weinig problemen zijn.

– Je zou ook een plaats moeten voorzien waar ze een zandbad kunnen nemen,

zodat ze ongedierte van zich af baden door in de zand te woelen.

– Drinkwater dagelijks verversen en een zuivere drinkpot is heel belangrijk.

– Het hok nazien op ongedierte en je dieren regelmatig eens vast nemen en

controleren op ongedierte, zoals luizen moet je zeker doen. Als je merkt dat er

kruipertjes zitten, moet je ze bestrijden. In de handel heeft men verschillende

producten die je kan gebruiken om het hok en het dier vrij van beestjes te houden.

  Jos Reyskens